Overnatting

Meråker Brug

Meraker Brugs eiendom er i overkant av 1,3 millioner dekar flott skog og utmark med alle de muligheter dette innebærer. Med sine store skog- og utmarksarealer er Meraker Burg en av de ledende aktører i norsk utmarksforvaltning med lange tradisjoner og bred erfaring.

Her finner du rike muligheter for det meste av det som har med jakt-, fiske og friluftsliv å gjøre. De fleste vanlige norske jaktformer tilbys og det er rike muligheter for fiske både etter laks og innlandsfisk.

I fjell og skog ligger mange fine hytter som kan leies av privatpersoner og bedrifter. Nå kan du også leie ett av husene på Brugetsgården. 
Meraker Brug utvikler og selger dessuten hyttetomter i attraktive hytteområder som Fagerlia og Funnsjøen/Feren. Les mer om hytteområdet i Fagerlia her.

Meraker Brug legger stor vekt på å besitte høy egenkompetanse innenfor kjernevirksomhetene. Det legges vekt på en langsiktig og miljøvennlig ressursforvaltning med tanke på framtidige generasjoner.

 

Meråker Brug
Adresse AS Meraker Brug, Brugetsgården, 7530 Meråker
Telefon +47 81 49 00
Fax +47 81 49 01
E-post post@merakerbrug.no
Hjemmeside www.merakerbrug.no

 

Lag hjemmeside for din bedrift med AFFY