Opplev

Meråker Mountain Challenge

Alle MMC distanser vil gå som planlagt. 31. juli. 2021

Det er 4 arenaer for de ulike lengdene på fjelløpene, og arrangøren kan derfor fordele deltakere godt. Det er god plass i fjellet, og det tas hensyn til smittevern.  Arrangøren vil blant annet justere starttidspunktene for de ulike startene noe, slik at distansene går mest mulig adskilt fra hverandre. Info kommer på  deres nettside. 

 

 

Meråker Mountain Challenge
Lag hjemmeside for din bedrift med AFFY